fbpx

Programmēšana

Drupal developmentDrupal development

Drupal mājas lapas izstrāde

Array
Product SKU: PTDrD

Product Info

Drupal ir atvērtā koda satura pārvaldības sistēma un tīmekļa attīstības struktūra. Tā ļauj attīstītājiem veidot pielāgojamas tīmekļa vietnes un tīmekļa lietotnes, izmantojot tās elastīgo un paplašināmo platformu. Ar modulāro arhitektūru, tēmām un bagātu API kopumu Drupal ļauj izveidot funkciju bagātas tīmekļa vietnes ar satura pārvaldību, pielāgotu funkcionalitāti un integrācijas iespējām. Tā aktīvā kopiena un plašā bibliotēka ar pievienotajiem moduļiem padara to par populāru izvēli attīstītājiem, kas nodrošina tīmekļavietnes izaugsmes un attīstības risinājumu.

Drukāt

Description

Drupal is a popular open-source content management system (CMS) and web development framework. It is widely used for building websites and web applications of varying sizes and complexity. Drupal offers a flexible and extensible platform that allows developers to create highly customized and feature-rich websites.

Here are some key aspects of Drupal development:

  1. Content Management: Drupal provides a powerful content management system, allowing users to create, manage, and organize content easily. It supports various content types such as articles, blogs, pages, and custom content types.

  2. Themes: Drupal uses a theme system to control the look and feel of a website. Developers can create custom themes or modify existing ones to match specific design requirements. Drupal themes are based on HTML, CSS, and JavaScript.

  3. Modules: Drupal's modular architecture is one of its key strengths. Developers can extend the functionality of a Drupal website by installing and configuring modules. There are thousands of contributed modules available in the Drupal community, covering a wide range of features and functionalities.

  4. Custom Module Development: In addition to using existing modules, Drupal allows developers to create custom modules to meet specific project requirements. Custom modules can add new features, integrate with external systems, or modify existing functionality.

  5. Drupal APIs: Drupal provides a rich set of APIs (Application Programming Interfaces) that developers can leverage to interact with Drupal's core functionality. APIs allow developers to integrate external systems, create custom functionality, and extend Drupal's capabilities.

  6. Content Display and Layout: Drupal provides a flexible system for defining content display and layout. Developers can create custom templates and use Drupal's block system to control how content is displayed on different pages of a website.

  7. Multilingual Support: Drupal has built-in support for creating multilingual websites. It allows developers to create content in multiple languages and configure language-specific settings.

  8. Security: Drupal has a strong focus on security. The Drupal community actively identifies and addresses security vulnerabilities, and regular security updates are released to keep Drupal websites secure.

  9. Community and Contributed Modules: Drupal has a large and active community of developers who contribute modules, themes, and provide support. The Drupal community is a valuable resource for developers to seek help, share knowledge, and collaborate on projects.

Overall, Drupal offers a robust platform for building websites and web applications. Its flexibility, extensibility, and active community make it a popular choice for developers looking to create scalable and customizable web solutions.